Advia 2400

eurodijagnostika-biohemija-siemens
ADVIA® 2400

ADVIA® 2400 sistem upravlja najzahtevnijim obimima posla i zadovoljava visoke zahteve ortnog vremena (TAT). Sveobuhvatni test meni dozvoljava integraciju testiranja kliničke hemije, droga, praćenja koncentracije lekova (TDM) i specifičnih proteina kao što su Cystatin C i hsCRP. ADVIA 2400 klinički hemijski sistem nudi:
• Veliki protok od 2400 testova/sat (1800 fotometrijskih i 600 ISE testova) za upravljanje velikim obimom posla
• Brzi ciklus koji se sastoji od 2 sekunde je tu za veću brzinu epruveta i obradu testova
• Korisnički definisano automatsko ponavljanje, dilucija i reflex testiranje
• Veliki kapacitet reagenasa na aparatu i opcionalno koncentrovani reagensi za smanjenje interakcija sa aparatom
• Frižiderski prostor za kontrole i reagense na aparatu za produženu stabilnost i povećanu produktivnost
• Dizajn spreman za automatizaciju – nije neophodan dodatni hardver

Link: https://www.siemens-healthineers.com/clinical-chemistry/systems/advia-2400-chemistry-system