Atellica® Solution

Atellica® Solution je dizajniran da zadovolji uobičajene izazove kliničke laboratorije. On integriše imunohemijske i biohemijske analizatore sa novim standardom u tehnologiji upravljanjem uzorcima tako da se možete fokusirati ka postizanju boljih rezultata.Iskusite snagu Atellica Solution-a!

 • Iskusite nezavisnu kontrolu nad svakim uzorkom, uključujući STAT i dragocenim uzorcima.
 • Iskusite neviđenu fleksibilnost za budućnost vaše laboratorije, sa preko 300 prilagodljivih konfiguracija, uključujući linearnu, L i U oblik. Može se konfigurisati kao samostalni system a takođe je i spreman za automatizaciju i povezivanje sa Aptio® Automation, obezbeđujući multidisciplinarno rešenje za celu laboratoriju.
 • Iskusite slobodu da biste se fokusirali ka postizanju boljih rezultata.

Atellica® Solution: fleksiblni, prilagodljivi, automatizacija spremni imunohemijski i biohemijski analizatori koji koriste patentiranu tehnologiju bidirekcionalnog magnetnog transporta uzoraka; fleksibilnost u pravljenju preko 300 prilagodljivih konfiguracija i sveobuhvatni meni testova sa dokazanim tehnologijama detekcije.Patentirani Atellica Magline® transport: brzi, bidirekcionalni transport uzoraka varijabilnom brzinom koji Vam daje nezavisnu kontrolu nad svakim uzorkom, uključujući STAT, pedijatrijske i specijalne kontejnere uzoraka
Multi kamera sistem sa 360° pregledom dizajnirani da smanji greške prilikom čitanja barkoda, rukovanje izuzecima i intervencije operatera

Inteligentni softver za zadavanje koji nezavisno karakteriše svaki uzorak i upravlja rutinskim, STAT i dragocenim uzorcima

Automatsko zadavanje i isporuka kontrola i kalibratora svim povezanim analizatorima iz frižiderskog odeljka sa aparata
Isti reagensi i potrošni materijali se koriste na svim konfiguracijama i lokacijama za modernizovanu kontrolu inventara i koinzistentne rezultate pacijenata, bez obzira gde su uzorci testirani

Više od 30 različitih kontejnera uzoraka se mogu koristiti, uključujući pedijatrijske, čašice na epruveti i specijalne kontejnete, redukujući broj prosipanja, specijalnog rukovanja i troška materijalaŠirok i ekspanzivni meni preko stanja bolesti sa dokazanim tehnologijama detekcije koje pomažu kliničkim odlukama

Visoka produktivnost po kvadratnom metru sa imunohemijskim analizatorom koji radi do 440 testova na sat

Servisne inovacije, uključuju Guardian ProgramSM i Intelligent Service Assistant, zarad održavanja performansi sistema na vrhunskim performansama

Operator tablet obezbeđuje praćenje sistema i kontrolu i pristup chat-u uživo, glasovnu i video podršku preko Remote Assistance-a i ugrađenom mogućnošću sistema za wireless

Atellica® CH 930 analizator

 • Biohemijski analizator koji radi do 1800 testova na sat
    • Fotometrijskih: 1200 testova na sat
    • Integrisana multisenzor tehnologija (IMT): 600 testova na sat
 • Kapacitet na aparatu: 70 testova (67 reagens pozicija i tri IMT)
 • Menadžment uzoraka preko Atellica® Sample Handler ili Atellica® Direct Load
 • Do šest Atellica CH 930 analizatora se mogu povezati kako bi se prilagodio volumen testiranja biohemije

Atellica® IM 1300 analizator (srednje veličine), Atellica® IM 1600 analizator (veliki)

 • Opcija srenje veličine i veliki u istoj površini
     • Atellica IM 1300 analizator: do 220 testova na sat
     • Atellica IM 1600 analizator: do 440 testova na sat
 • Dokazana akridinijum estar (AE) tehnologija
 • 42 pozicije za primarne reagense, 35 pozicija za pomoćne reagense
 • Menadžment uzoraka preko Atellica® Sample Handler ili Atellica® Direct Load
 • Do četiri Atellica IM analizatora se mogu povezati na Atellica® Sample Handler kako bi se prilagodio volumen testiranja imunohemije

Atellica® Sample Handler

 • Veliki kapacitet procesuiranja uzoraka koja postavlja novi standard u upravljanju uzocima
 • >30 različitih tipova nosača uzoraka se mogu koristiti
 • Kapacitet: Do 440 uzoraka
 • Protok: Do 500 uzoraka na sat
 • Multi kamera vision sistem sa 360º pregledom
 • Automatska kontrola kvaliteta i kalibracija
    • 60 kontrola i kalibratora se mogu čuvati na aparatu, pokrivenih, u frižiderskom delu i deljeni od strane svih konektovanih analizatora
    • Automatsko zadavanje i isporuka
 • Do tri Atellica Sample Handler jedinice se mogu integrisati sa do sedam Atellica® IM i CH analizatora

Atellica® Direct Load

 • Jedinica za procesuiranje uzoraka za jednan Atellica® CH ili IM analizator
 • Kapacitet: 60 epruveta
 • Protok: 250 epruveta na sat