Advia 1800

ADVIA® 1800

ADVIA® 1800 sistem pomera granice produktivnosti. Sveobuhvatni test meni dozvoljava integraciju testiranja kliničke hemije, droga, praćenja koncentracije lekova (TDM) i specifičnih proteina kao što su Cystatin C i hsCRP. ADVIA 1800 klinički hemijski sistem nudi:
• Sa protokom do 1800 testova na sat obezbeđuje brzinu koja može da drži korak sa količinom posla
• 200 osnovnih metaboličkih panela na sat da održi zahteve obrtnog vremena
• Veliki kapacitet reagenasa na aparatu i opcionalno koncentrovani reagensi za smanjenje interakcija sa aparatom
• Optimalna standardizacija reagenasa i sistema za efikasnu potrošnju sistemskih reagenasa
• Frižiderski prostor za kontrole i reagense na aparatu za produženu stabilnost i povećanu produktivnost
• Dizajn spreman za automatizaciju – nije neophodan dodatni hardver

Link: https://www.siemens-healthineers.com/clinical-chemistry/systems/advia-1800-chemistry-system