Advia 360

eurodijagnostika-siemens-advia360-hematologija
ADVIA® 360

ADVIA® 360 hematološki sistem je dizajniran da ispuni specifične zahteve laboratorija manjeg i srednjeg kapaciteta. Efikasno generiše pouzdane i precizne rezultate i čuva dragoceni radni prostor. Poseduje intuitivni softver koji je jednostavan za upotrebu i predstavlja idealno rešenje kao primarni analizator za manje laboratorije ili kao ’’backup’’ analizator u laboratorijama većeg kapaciteta. Radi do 60 testova na sat i određuje ukupno 22 parametra, uključujući 3-part diferencijaciju leukocita. Moguće je ručno uzorkovanje iz otvorenih i zatvorenih epruveta. Aparat poseduje cap-piercing funkciju za precizno uzorkovanje i smanjen rizik od biološke opasnosti. Procedura automatskog ispiranja se primenjuje nakon svakog 15-og uzorka. Ima mogućnost automatske ili ručne kalibracije. Koristi reagense bez cijanida i ima ugrađen dijagnostički sistem koji automatski upozorava operatera na patološke rezultate. Aparat poseduje ručni barkod čitač, integrisani štampač i mogućnost dvosmernog povezivanja sa laboratorijskim informacionim sistemom.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/hematology/systems/advia-360-hematology-system