Advia 560 AL

hematologija-eurodijagnostika-advia560-siemens
ADVIA® 560 i 560 AL

ADVIA® 560 i 560 AL hematološki sistemi nude brzo, visoko kvalitetno CBC testiranje. Ovi sistemi su kompaktni i ekonomični i poseduju opcioni automatski nosač za uzorke kapaciteta od 100 epruveta, te se mogu fleksibilno prilagoditi svakom laboratorijskom okruženju. Rade do 60 uzoraka na sat i imaju mogućnost ručnog uzorkovanja iz otvorenih i zatvorenih epruveta. Određuju 26 parametara koristeći tehnologiju rasipanja laserske svetlosti za 5-part diferencijaciju leukocita, metodu impedance za određivanje eritrocita i svetlostu apsorbancu za merenje hemoglobina. Svaki rezultat je praćen sa dva skater dijagrama i dva histograma što pomaže u tumačenju informacija o stanju bolesti.  Aparat poseduje ’’cap-piercing’’ funkciju za precizno uzorkovanje i smanjen rizik od biološke opasnosti. Procedura automatskog ispiranja se primenjuje nakon svakog 15-og uzorka. Analizatorom se rukuje preko ekrana osetljivog na dodir koji je jednostavan zakorišćenje i intuitivnog softvera koji je baziran na ikonicama. Ima ugrađen dijagnostički sistem koji automatski upozorava operatera na patološke rezultate. Poseduje mogućnost dvosmernog povezivanja sa laboratorijskim informacionim sistemom, kao i ručni barkod čitač za jednostavan unos podatak o pacijentu i kontrolama. Ima prilagodljive opcije štampanja koje uključuju i tabelarne izveštaje.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/hematology/systems/advia-560-hematology-system