Advia Centaur CP

imunohemija-eurodijagnostika-siemens-advia-centaurcp
Advia CentaurCP

ADVIA Centaur CP je kompaktan, iznenađujuće moćan, stoni imunohemijski analizator visoke protočnosti koji zauzuma malo prostora. Jednostavan je za rad i održavanje, a eliminiše potrebu za dodatnim različitim sistemima svojim sveobuhvatnim menijem – velikom paletom testova. Takođe, omogućava vrhunsku osetljivost i specifičnost koja se i očekuje od direktne hemiluminiscence koja se zasniva na naprednoj Akridinijum estar tehnologiji.

• Sistem podržava STAT uzorke pomoću posebne STAT linije, kao i određivanje prioriteta obrade rutinskih uzoraka. Rezultat rutinskog testa je dostupan, u proseku za većinu testova, za 15 minuta
• Visoka protočnost, do 180 testova po satu i “walkaway” kapacitet od dva do tri sata (ili 400 testova) omogućavaju rad pod maksimalnim opterećenjem, uz mogućnost programiranja automatskih razblaživanja, ponavljanja i refleksnih testiranja
• Tipsovi za jednokratnu upotrebu eliminišu mogućnost kontaminacije prethodnim uzorkom, a analizator poseduje i sposobnost detekcije mehurića u uzorku i reagensu i detekcije ugruška u uzorku
• Odeljak za uzorke je uvek dostupan i vidljiv, a postoji i opcija konstantnog pregleda vremena koje je potrebno do izlaska rezultata za svaki test
• “Always ready” funkcija omogućava zaista kontinuiran rad prilikom postavljanja uzoraka, reagenasa i većine potrošnog materijala kao i pražnjenje otpada, bez zaustavljanja ili prekida procesuiranja testa.
• Barkodirani reagensi spremni za upotrebu su isti kao i za druge Centaur platforme i postavljaju se u rashladni odeljak kapaciteta do 15 radnih reagenasa koji se automatski mešaju i 10 pomoćnih reagenasa koje softver automatski učitava bez intervencije operatera.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/immunoassay/systems/advia-centaur-cp-immunoassay-sys