Advia Centaur XP

eurodijagnostika-imunohemija-advia-centaurXP-XP
Advia Centaur XP

ADVIA Centaur XP je sistem visokih performansi sa više “onboard” reagenasa i namenskih STAT mogućnosti, čime se obezbeđuje maksimalna produktivnost bez obzira na obim ili tip testova. “Always ready” funkcija obezbeđuje kontinuiran način rada bez potrebe za zaustavljanjem. Vrhunska osetljivost i specifičnost se i očekuju od direktne hemiluminiscence koja se zasniva na naprednoj Akridinijum estar tehnologiji.
Ovaj sistem karakterišu:
• Moćna produktivnost:
Velika protočnost, do 240 testova na sat, omogućava rad pod maksimalnim opterećenjem, ekran osetljiv na dodir visoke rezolucije omogućava laku interakciju, a povećan je kapacitet za pomoćne reagense i tečnosti. Funkcija arhiviranja podataka smanjuje vreme potrebno za obavljanje administrativnih poslova, a univerzalno dizajniran nosač, kapaciteta do 180 uzoraka, eliminiše ručne radnje.
• Vrhunska briga o pacijentima:
Pozicija za STAT uzorke garantuje prioritetno uzorkovanje u svakom trenutku, jednokratni tipsovi eliminišu mogućnost kontaminacije prethodnim uzorkom (carryover), intuitivni softver sa pametnim algoritmom automatski ponavlja i potvrđuje reaktivne testove, a postoji i mogućnost programiranja automatskog razblaživanja, ponavljanja i refleksnog testiranja
• Sveobuhvatan Meni:
Sveobuhvatno dijagnostičko testiranje uključuje skrining, dijagnostikovanje, procenu rizika i praćenje. 30 “onboard” i 25 pomoćnih reagenasa u rashladnom odeljku povećavaju kapacitet testiranja do maksimuma.
• Vrhunsko opsluživanje
Statusno svetlo koje pokriva 360° prikazuje informacije i obaveštenja sistema vidljive iz svih tačaka, a korisnički interfejs je ergonomski prilagođen. Nema dnevnog startup-a, funkcije održavanja su automatizovane, a novi senzori instrumenta poboljšavaju funkcije daljinske dijagnostike.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/immunoassay/systems/advia-centaur-xp