Cella Vision DM 1200

eurodijagnostika-hematologija-cellavision1200
CellaVision® DM1200

CellaVision® DM1200 digitalni ćelijski morfološki sistem je dizajniran da automatizuje dugotrajan manuelni rad povezan sa tradicionalnom mikroskopijom. Ovaj sistem koristi dokazanu tehnologiju za  analizu digitalnih slika da bi locirao i ispitao ćelije u krvi i drugim telesnim tečnostima, štedeći vreme i povećavajući produktivnost u laboratorijama. Zahvaljujući mogućnostima praktične automatizacije koju pruža CellaVision® DM1200 sistem, možete eliminisati većinu ručnih koraka koji se obično izvode u diferencijaciji ćelija krvi. Ovo je omogućeno automatskim lociranjem ćelija na razmazu periferne krvi ili telesne tečnosti, zatim prekvalifikacijom i grupisanjem leukocita u 18 različitih ćelijskih klasa, prekarakterizacijom eritrocita za polihromaziju, hipohromaziju, anizo-, mikro- i makrocitozu i poikilocitozu, procenom trombocita i čuvanjem i prikazivanjem podataka korisniku radi verifikacije. Aparat nudi mogućnost prikaza svih ćelija u okviru određene klase, poređenje različitih klasa ćelija na jednom ekranu i uvećanje pojedinačnih ćelija radi detaljnije analize. Softver ima mogućnost poređenja pojedinačnih ćelija sa korisnički definisanim referentnim ćelijama. Sistem poseduje i aplikaciju za pregled telesnih tečnosti i to cerebrospinalne, peritonealne i pleuralne tečnosti. Izvodi preliminarnu diferencijaciju ćelija sa jedrom, omogućavajući korisniku da skenira celokupnu površinu uzorka. Vrši prekvalifikaciju do sedam klasa leukocita sa dve opcije uvećanja. Sistem ima mogućnost dvosmernog povezivanja sa laboratorijskim informacionim sistemom, deljenja podataka sa drugim CellaVision analizatorima i povezivanja sa Vašim postojećim Siemens hematološkim sistemima.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/hematology/systems/cellavision-dm1200-digital-cell-morphology-system