CLINITEK Advantus

urini-analize-eurodijagnostika-siemens
CLINITEK Advantus®

Ukoliko želite da odgovorite na zahteve korisnika sa većom produktivnošću i visokim kvalitetom, CLINITEK Advantus® analizator je pravi izbor. Pojednostavite radni proces fleksibilnim načinom rada. Odmah pokrenite aparat. Uključite automatsku kalibraciju. Pristupite mreži koja je dostupna. Iskoristite širok spektar opcija na analizatoru. Dodajte QC funkcije. Kreirajte fleksibilan raspored koji je u skladu sa potrebama vaše laboratorije.

Analizator pruža mnoge mogućnosti:

• Jednostavno, intuitivno upravljanje ekranom osetljivim na dodir
• Test opterećenja – analizator obavlja ostalo, automatski i čita svaki uzorak
• Brzi rezultati – rezultati testova u kancelariji za oko 1 minut
• Automatski štampani izveštaj – nije potrebna ručna transkripcija
• Poboljšan integritet podataka
• Analizator zajedno sa patentiranom tehnologijom test traka omogućava Auto-Checks (otkriva smetnje uobičajenih uzoraka i pravi štampanu belešku o eventualno ugroženom rezultatu)
• Proverava svaku traku na vlažnost kako bi se sprečilo prijavljivanje lažnih rezultata
• Uklanja subjektivnost vizuelno očitanih rezultata, pregledan meni softvera
• Odnos albumina i kreatinina za detekciju rane bolesti bubrega kod potvrđenih dijabetičara
• Odnos proteina i kreatinina za detekciju rane bolesti bubrega kod pacijenata visokog rizika
• hCG testiranje na trudnoću preko CLINITEST® hCG kasete

Link: https://www.siemens-healthineers.com/urinalysis-products/urinalysis-systems/clinitek-advantus-urine-chemistry-analyzer