CLINITEK Status

urinske -analize-eurodijagnostika-siemens
CLINITEK Status

CLINITEK Status® + Analizator sadrži nove automatske provere (Auto-Checks) tračica. Analizator automatski proverava svaku test traku na izloženost vlazi, proverava uobičajene smetnje uzoraka i identifikuje Siemens test trake. Sveukupno, sistem pruža unapređene kliničke informacije.
Specifične karakteristike aparata su:
• Povecćava samopouzdanje u donošenju kliničkih odluka sa proverom testa (Auto-Check)
• Osigurava doslednu interpretaciju rezultata sa automatskim merenjem i očitavanjem svakog uzorka urina
• Spreman za povezivanje sa sistemima za upravljanje podacima (DMS), putem jednostavnog softvera za nadogradnju CLINITEK Status® Connect Sistem
• Nudi sveobuhvatan meni urinskih analiza za rutinsko testiranje, otkrivanje ranog oboljenja bubrega i testiranje hCG trudnoće
• Jednostavno, intuitivno upravljanje ekranom osetljivim na dodir
• Brzi rezultati – rezultati testova dostupni za oko 1 minut
• Automatski štampani izveštaj – nije potrebna ručna transkripcija
• Poboljšan integritet podataka
• Uklanja subjektivnost vizuelno očitavanje rezultata
• Odnos albumina i kreatinina za detekciju rane bolesti bubrega kod potvrđenih dijabetičara
• Odnos proteina i kreatinina za detekciju rane bolesti bubrega kod pacijenata visokog rizika
• Mogućnost čitanja barkoda i eliminacija ručnog zadavanja

Link: https://www.siemens-healthineers.com/urinalysis-products/urinalysis-systems/clinitek-status-connect-system