DCA Vantage

gasne-analiye-eurodijagnostika-DCA Vantage
DCA Vantage

• Otkrivanje rane bubrežne insuficijencije
• Određivanje odnosa albumina, kreatinina i albumina u kreatininu (A: C) iz uzorka urina za 7 minuta da se prijavi kvantitativni status proteina sa automatskim prilagođavanjem kreatinina
• Integrisani GFR kalkulator indeksira funkciju bubrega automatski
• Poboljšanje i unapređenje procesa rada u ordinaciji ili na klinici usled sledećih prednosti:
• Samostojeći kertridži olakšavaju lako i jednostavno rukovanje nakon uzorkovanja
• Nije potrebno pripremanje uzorka ili reagensa
• Bar-kod skener za sigurniji i brži unos ID-a pacijenta / operatera
• Pregledanje rezultata na ekranu ili generisanje izveštaja na papiru kako bi smanjili greške u transkripciji u ordinaciji
• Praktično čuvanje do 4000 zapisa sa raznim mogućnostima sortiranja
• Automatski prenos rezultata na PC preko USB fleš diska kako bi se eliminisalo ručno beleženje i uštedelo vreme
• Minimalne potrebe za održavanjem sa automatskim podsetnicima za korisnike
• Prilagodljivi režimi bezbednosnog pristupa podržavaju do 1000 operatera, štite informacije o pacijentu i sprečavaju rad od strane neovlašćenih korisnika
• Prilagođena upozorenja, izveštaji i tragovi revizije osiguravaju mirnu i pojednostavljenu putanju kroz akreditacije i inspekcije.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/diabetes/diabetes/dca-vantage-analyzer