RAPIDLab 348EX

eurodijagnostika-gasne-analize-rapidlab
RAPIDLab 348EX

Pruža pouzdane rezultate za kritične analite sa lakoćom, na efikasan i ekonomičan način. RAPIDLab® 348EX aparat za analizu gasova u krvi je sistem koji predstavlja isplativo rešenje za manje laboratorije u koje stižu zahtevi za izvođenje brzih testova kod kritičnih pacijenata. Potpuno automatizovani aparat predviđen za malu i srednju potrošnju, jednostavan za upotrebu i spreman da generiše tačne rezultate na zahtev kliničara, uz minimalni angažman operatera. Rezultati testa pacijenta dostupni su za približno 60 sekundi. Mala veličina uzorka (50 µL – 95 µL) je pogodna za većinu pacijenata. Može se analizirati puna krv i dijalizna tečnost. Iz pune krvi dostupni su pH, pCO2, pO2 Na +, K +, Ca ++ / Cl- i hematokrit. Iz dijalizne tečnosti dostupni su pH, pCO2, Na +, K +, Ca ++, HCO3- i ctCO2. Automatska aspiracija uzorka iz špriceva, kapilara i QC ampula, bez potrebe za adapterima. Automatska detekcija malih uzoraka prebacuje analizator u režim mikro-uzorka, bez potrebe za uključivanjem operatera.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/blood-gas/blood-gas-systems/rapid-lab-348-ex