VersaCell X3

eurodijagnostika-automatizacija-versacell_x3_solutions
Versa Cell X3

VersaCell® X3 Solution koristi robotiku sa dinamičkim STAT upravljanjem da bi obezbedio optimalni miks biohemijske i imunohemijske analitike sa upravljanjem uzorkom sa jednim dodirom. Ovo osnažuje laboratorije da:
• Zadovolji promenljive potrebe sa svojom agilnošću
• Pojednostavi operativnu efikasnost
• Unapređene sposobnosti obima posla
• Unapređena produktivnost po ceni koju možete da opravdate

Link: https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-automation/advanced-robotic-solutions/versacell-x3-solution