VersaCell

automatizacija-eurodijagnostika novi sad
VersaCell®

Od Vas i Vaše laboratorije se očekuje da obezbedite više, a VersaCell® sistem obezbeđuje jednostavno rešenje. Jedinstvena tehnologija upravljanja uzorcima radi drugačije od ostalih sistema da poveća produktivnost za biohemijsko i imunohemijsko testiranje.
• Završite na vreme sa automatskim rutiranjem koje eliminiše vremenski zahtevno i sklono greškama preanalitičko sortiranje
• Upravljanje velikim brojem uzoraka sa opcijom konekcije instrumenata sa velikim protokom uzoraka
• Obezbeđuje predvidivo TAT za analizu rezultata koji su vremenski krucijalni
• Dostupan prošireni test meni iz jedne epruvete

Link: https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-automation/advanced-robotic-solutions/versacell-system