RAPIDLab 1200 Series

RAPIDLab 1200 Series

Dizajniran tako da maksimalno poveća protok uzoraka, RAPIDLab® 1200 sistem ima kapacitet da poboljša efikasnost testiranja gasova u krvi u kliničkoj laboratoriji kombinovanjem brzine testiranja i pouzdanosti uz minimalno održavanje. RAPIDLab 1200 sistemi su naše dokazano rešenje za lokacije za testiranje kritičnih uzoraka u velikom broju. Prednosti RAPIDLab 1200 sistema su: sveobuhvatni panel parametara za kritične pacijente, intuitivno upravljanje i minimalno održavanje, preciznost i pouzdanost dokazane tehnologijom Readi Sensor® elektroda, sistem za automatsko uzorkovanje i detekciju krvnog ugruška, automatska kontrola kvaliteta (AQC). RAPIDLab 1200 sistemi su odličan izbor za jedinice intenzivnog lečenja zbog ultra brze obrade uzorka što omogućava hitnu intervenciju lekara. Takođe pružaju kliničku preciznost, što smanjuje potrebu za ponovnim testovima. Sposobnost testiranja veoma male količine uzorka, uz dobijanje kompletnog seta parametara. Dobija se kompletna klinička slika pacijenta za samo 1 minut, i to rezultati gasova u krvi (pH, pCO2, pO2), elektrolita (Na +, K +, Ca ++, Cl-) i metabolita (glukoza, laktat, neonatalni ukupni bilirubin), kao i ko-oksimetrije (Hb, HHb, O2Hb, sO2, COHb, MetHb). Paneli za testiranje mogu se prilagoditi specifičnim potrebama korisnika. Aparat ima mogućnost pokretanja punog test menija na veoma malom uzorku pacijenta (mikrouzorak). Mogućnost umrežavanja u okviru RAPIDComm® Data operativnog sistema, kao i na druga informatička rešenja.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/blood-gas/blood-gas-systems/rapidlab-1200-systems